info@nomudnest.com +421 905 523 572

Alternatívne hniezdenie

Harmónia s prírodou

Iniciovaním tohto programu predaja, ako vyplýva už z jeho podnázvu, je odporúčanie každému, kto si ochráni svoju nehnuteľnosť, zabezpečiť stále miesto hniezdenia, na ktoré si tieto sťahovavé vtáky zvyknú, ktoré bude ich nerušeným domovom, do ktorého sa budú môcť vrátiť, teda v konečnom dôsledku nedôjde k zabraňovaniu stavby hniezd z hliny a stebiel, ktoré stavajú dva krát v roku, predtým ako sa znova vyberú na dlhý let na prezimovanie na juh cez Stredozemné more do strednej alebo až južnej Afriky.

Na túto citlivú otázku by bolo dobré zaujať pragmatické hľadisko a reálne riešenia aplikovať v praxi, aby sa vyhlo situáciám, ktoré spôsobujú spoločenskú škodu, ak dôjde k zničeniu takých hniezd, čo je aj v rozpore so zákonom. Teda ochránenie stavby vopred nie je v rozpore so zákonom, ale zničenie už existujúceho hniezda je jednoznačne nelegálne.

Čo sa zvyčajne stane, ak si niekto vybuduje rodinný dom, tak spravidla práve na novej fasáde nevíta týchto užitočných priateľov človeka, ale vyvinie aktivity na ich odohnanie, a najhoršie prípady, sú keď si to taký majiteľ stavby všimne neskoro, keď už majú tieto užitočné vtáky hniezdo vystavané, a zničí im ich v lepšom prípade ešte pred kladením vajíčok, čo je takú činnosť ťažké odhaliť a preukázať také konanie. V takom prípade sa tam síce nezahniezdia, ale určité stopy po takej činnosti tam tak, či tak ostanú. Ďalšie pokusy dočasnosti nejakého odpudzovacieho riešenia bez estetického súladu so stavbou ako napríklad pripínanie sáčkov, CD, či alobalu a podobne, čo je riešenie bez zaručeného účinku a samozrejme bez environmentálneho zváženia takých úkonov.

Takýmto situáciám sa dá predísť, teda aby bol spokojný vlastník nehnuteľnosti a súčasne aby boli nerušené tieto užitočné vtáky a ostali v našom okolí plniť si svoju užitočnú rolu; dá sa hovoriť o víťazstve na oboch stranách: Poskytnúť ochranu stien za nízku cenu a vytvoriť stále miesto domova užitočným vtákom za rovnako nízku cenu. Čiže je možné dosiahnuť rýdzo materiálnu stránku týkajúcu sa zachovania hodnoty nehnuteľnosti a súčasne zabezpečiť udržanie života resp. životného cyklu vtákov priateľských k človeku.

Dajme lastovičkám, belorítkam nerušený domov, ktorý majú pri našich domovoch, pričom ide o ich skutočný domov z dôvodu, že práve v našich zemepisných podmienkach (a vo väčšine severnej časti pologule zeme) si stavajú hniezda, aby v nich vyrástli ich potomkovia, keďže do teplých krajín odlietajú len prezimovať, tam nehniezdia, prilietajú späť k nám, a je dôležité im tento ich domov, ktorý tu odjakživa majú, vytvoriť nerušený.

 

******************************************************************************************

Vyhodnotenie okolia v blízkosti chránenej stavby z hľadiska možností hniezdenia pre vtáky čeľade Lastovičkovité

Aj keď neexistujú zaručene presné odborné poznatky o rozhodovaní sa vtákov z čeľade Lastovičkovité v súvislosti s výberom miesta na stavanie hniezd, pričom v odbornej literatúre môžeme nájsť rôzne postrehy odborníkov v ornitológii, ktoré vznikli na základe viacerých výskumov a sledovania správania sa vtákov, navyše tieto pozorovania smerujú aj ku konštatovaniu, že vtáky si pri výbere takého miesta niekedy menia výber lokality v nadväznosti na ich vlastné skúsenosti, s ktorými sa stretnú, avšak existujú určité závery správania sa vtákov, na základe ktorých vieme relatívne správne vyhodnotiť a rozhodnúť sa pri určení náhradného alebo alternatívneho miesta na hniezdenie.

Predovšetkým si musíme uvedomiť, že v podstate každé vtáčie hniezdo slúži na kontaktnú inkubáciu medzi vtáčím rodičom, rodičmi a znesenými vajíčkami. Vtáky žijú svojim vlastným sociálnym životom, preto keď samček Lastovičky obyčajnej buduje hniezdo, ide súčasne o signál dvorenia samičke, ktoré má vypovedať o jeho spoľahlivosti z pohľadu partnera a otca, a ak ju dostatočne zaujme, typickým pre tento monogamický vzťah je, že následne samička rovnako  prispieva k budovaniu spoločného hniezda, čo je jednak príkladom vzorovej harmónie medzi partnermi, ale aj ukážka skutočnej rovnosti medzi oboma pohlaviami, čo človek dosahuje až po dlhých a ťažkých snaženiach, ako vyplýva z histórie ľudstva.

Čo sa týka vlastností hniezd z hliny v predmetnej vtáčej čeľadi, je jasné, že obsahuje približne 95% hliny a zvyšok predstavujú suché stonky rastlín a podobne, a v konečnej fáze pred kladením vajíčok, budúci vtáči rodičia vytvoria mäkký podklad pridaním zvyčajne suchých častí trávy, machu, či iných suchých jemných častí rastlín.

Každé hniezdo je minimálne čiastočne otvoreným objektom, keďže musí obsahovať vstupný otvor, ktorého umiestnenie prispôsobujú smeru prevažujúceho vetra. Osobitne hlinené hniezda sú charakteristické svojou nízkou vlhkosťou a miernou teplotou – čo je práve jeden z dôležitých aspektov pre vtáky predmetnej vtáčej čeľade pre rozhodovanie sa o mieste budúceho hniezda. Ďalším dôležitým faktorom je prítomnosť predátorov.

Preto, kľúčová odpoveď podľa čoho sa vtáky z čeľade Lastovičkovité  rozhodujú, kde postavia svoje hniezdo, spočíva v zásadných aspektoch:

a) predátori  a

b) teplota.

Zvolením hniezdenia práve pod štablónom strechy spravidla predstavuje dostatočnú výšku na ochranu pred vniknutím dravcami a súčasne chráni hniezdo pred priamym slnečným žiarením počas najhorúcejších dní v lete.

Tieto vtáky vedia prispôsobiť samotné umiestnenie hniezd podľa prevažujúceho vetra v danej lokalite práve kvôli dosiahnutiu primeranej teploty v týchto hniezdach, hoci to je možné sledovať skôr v oblastiach vidieka, čiže v prípade stavieb alebo iných stavebných konštrukcií umiestnených vo väčších vzdialenostiach od seba, keďže hustejšia výstavba spôsobuje iné správanie vtákov aj s ohľadom na fakt, či majú v danej mestskej lokalite dostatok materiálu na stavanie hniezd, či sa v okolí nachádzajú parky, rybníky, rieky, potoky a pod., či teda nejde o veľké betónové a asfaltové plochy len s malou zeleňou.

Navyše, pre dosiahnutie správnej miernej teploty hniezda, rovnaký druh lastovičiek, či belorítok si vyberajú zdanlivo rozdielne lokality v chladnejších oblastiach a v teplejších oblastiach severnej pologule, keď pri prevažujúcom chladnom počasí, vyhľadávajú viac slnečného svitu, aby sa hniezdo ohrialo, a naopak v prevažujúcom teplom až horúcom počasí, vyhľadávajú trvalo tienené miesta, čo je prípad územia Slovenska, preto si možno všimnúť inak umiestnené hniezda toho istého druhu vtáctva v severnej Európe a v južnej Európe.

Pre alternatívne možnosti hniezdenia, jednoducho povedané, najlepšie je kopírovať umiestnenie (svetovú stranu) existujúceho hniezda, aj keď ani to nie je úplne spoľahlivý spôsob, pretože aj pri zachovaní rovnakej svetovej strany posunom o niekoľko metrov, môže sa vietor prejavovať inak kvôli inému terénu, či iným prírodným prekážkam (napríklad stromy) alebo umelým prekážkam (napríklad ďalšie budovy, vysoké ploty).

Ak máte niekoľko budov na svojom pozemku, skúste použiť jednu, ktorá Vám slúži skôr na hospodársky účel, a keď budova sama osebe nie je atraktívna pre tento druh vtáctva, je odporúčané „zatraktívniť“ ju pre toto hniezdenie podľa príkladu na obrázku, čím sa môže dosiahnuť ochrana proti možnému vetru v oblasti, aj keď je potrebné sa snažiť situovať akékoľvek alternatívne riešenie v čo najvyššej výške kvôli minimalizovaniu ohrozenia predátormi.

Jednostranové použitie alternatívnej možnosti hniezdenia ako je znázornené na obrázku (nižšie) sa preukázalo ako neefektívne, ale kombinovaná verzia, pre ochranu viacej stavieb, by mala byť viac atraktívna pre tieto vtáky, keďže pripomína väčšiu konštrukciu, ktoré tieto vtáky uprednostňujú pre výstavbu hniezd ako vyplýva z posledných troch obrázkov nižšie.

Kód overenia proti spamu:
captcha
Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať
v prípade akýchkoľvek otázok
týkajúcich sa alternatívneho hniezdenia

Informácie získate aj na:

+421 918 401 872