info@nomudnest.com +421 905 523 572

Kalkulátor pre typizované závesné ochranné pásy no mud nest®

Táto kalkulácia slúži na prepočet potrebného počtu a druhov typizovaných ochranných pásov no mud nest®; prosím zadajte číselnú hodnotu v centimetroch požadovaného odhadu dĺžky steny, ktorú mienite ochrániť proti nežiadúcemu vplyvu hniezdiaceho vtáctva.

Pozn.: Ak zadáte súhrnnú dĺžku všetkých stien na jednu budovu, systém vyráta výsledok na 1 stenu, preto je potrebné následne odrátať minimálne 1 metrový pás a prirátať viac menších t.j. 28 cm a 52 cm podľa toho koľko samostatných stien mienite ochrániť, avšak presný výsledok dosiahnete vtedy, ak zadáte osobitne dĺžku resp. odhad dĺžky pripadajúci na každú stenu osobitne.

Ak ste v predajni a máte záujem o ochranné pásy proti hniezdam,
tovar si prosím zakúpte v tejto predajnicena je rovnaká.
Ak nakupujete ONLINE, môžete pokračovať v elektronickom nákupe.PREPOČET

množstva a druhu typizovaných ochranných pásov od 28 cm do 3300 cm (33 m)
Dĺžka v cm
Zadajte prosím požadovanú dĺžku v celých cm
-
+
Môžete zadať Váš e-mail
na ktorý Vám bude súčasne zaslaný výsledok tohto prepočtu
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm: 0ks
Typ. ochr. pás 28 cm:0ks
Typ. ochr. pás 52 cm:0ks
Typ. ochr. pás 100 cm:0ks