info@nomudnest.com +421 905 523 572
Image

Lastovička obyčajná (lat. Hirundo rustica) ako aj Belirítka obyčajná (lat. Delichon urbica) patria medzi vtáky čeľade Lastovičkovité (Hirundinidae); sú užitočné v prírode, a teda aj pre človeka, keďže zabraňujú premnoženiu hmyzu, ktorým sa živia; ide väčšinou o drobné druhy dvojkrídlovcov, ktoré chytajú vo vzduchu, preto v prvom rade je potrebné myslieť prv na to, aby sme vytvorili vhodný priestor na hniezdenie týchto užitočných vtákov a následne na to, ako ich presmerovať z majetku, na ktorý sme vynaložili nemálo úsilia, na miesto ich nerušeného domova.

Preto, pri použití tohto účinného prostriedku proti stavaniu hniezd na vonkajších stenách stavieb, odporúčame vyhodnotiť bezprostredné okolie ochránenej stavby s ohľadom na možnosť stavania hniezd pre vtáctvo čeľade Lastovičkovité, a ak také vhodné miesto (podľa postupu uvedeného v odkaze: alternatívne hniezdenie) nie je, boli by sme veľmi radi a bolo by to všeobecne užitočné, ak by ste sa pokúsili vybudovať náhradné miesto na budovanie hniezd týmito vtákmi podľa stanoveného vzoru v odkaze: alternatívne hniezdenie (hore) príp. zabezpečiť iné obdobne účinné riešenie na hniezdenie. Aj keď ide len o morálny záväzok, keďže nie sme štátny orgán, aby sme mohli kontrolovať také plnenie (nemôžme vstupovať na Vaše nehnuteľnosti bez dovolenia), no veríme, že každý si uvedomí dôležitosť koexistencie týchto užitočných vtákov s človekom v blízkostí našich obydlí, a aspoň sa pokúsi prispieť k dobrej veci.

Je potrebné uviesť, že mnohí zákazníci si umožnenie hniezdenia tohto užitočného vtáctva vyriešili aj tak, že si ochránili len časť domu, napríklad nad vstupom alebo nad terasou, kde teda trávia viac času resp. kde je určitý pohyb osôb, a ostatné strany domu nechali naďalej k dispozícii na stavanie hniezd. Výhodou týchto ochranných pásov je ich flexibilita, takže občasným pohybom spôsobeným vetrom sa súčasne zabraňuje sústreďovaniu pavúkov a hmyzu v inštalovanej časti.
Image

Ako je možné vidieť na prvom obrázku, ochranný pás, ktorý predstavuje pevnú priehľadnú PET fóliu je riešením, ktoré nie je takmer viditeľné, teda nenarúša estetiku vonkajšej steny stavby. S určitosťou je možné konštatovať, že je to estetickejšia možnosť ako situácia naneseného blata na druhej fotke, pričom takto nechránená stena sa môže zo dňa na deň ešte zhoršiť - čiže len zásahom vlastníka takej stavby očistením nánosov na hniezdenie a následným inštalovaním ochranných pásov sa stav zmení.

Podľa doterajších praktických skúseností, je lepšie osadiť fólie proti lastovičkám a belorítkam pevne skrutkami (do hmoždiniek), keďže tak odolá silnému vetru v porovnaní s lepidlom, ktoré navyše vplyvom tepla a príp. priameho slnečného žiarenia, zmení svoje kvalitatívne parametre.

Je všeobecne mylný názor, že lastovičky treba "odstrašovať" nejakými pripojenými lietajúcimi objektmi (tým, že ochranný pás je uchytený len vo vrchnej časti, ktorý sa občas vplyvom vetra pohybuje, to nie je kvôli tomuto vtáctvu, ale dôvodom prečo sa spodná časť nestabilizuje je, aby sa v ochraňovanej časti zasa nesústreďovali pavúky a hmyz). Podľa odborných poznatkov v tento oblasti, na podklade ktorých sú vyvinuté ochranné pásy no mud nest®, sa lastovička ako aj belorítka prestane zaujímať o pôvodné miesto stavania hniezda, tak ako vyplýva z viacerých zdrojov v ornitológii, napríklad z publikácie: NESTS, EGGS & INCUBATION, D. C. Deeming & S. J. Reynolds, Oxford University Press, 2015.

Aj keď existujú na trhu protiabsorpčné nátery - ide o zákerné riešenie voči týmto užitočným vtákom, pretože hniezdo sa spravidla zrúti až po vyschnutí blata, dokonca sa môže stať, že v hniezde už sú nakladené vajíčka; zdroj: odborný stavebný portál https://www.asb.sk/sprava-budov/zateplovanie/pri-zateplovani-treba-mysliet-aj-na-vtaky-a-netopiere

Teda v tomto prípade - pri použití ochranných pásov - sa im materiál neprilepí buď vôbec, alebo pri pokuse o nalepenie väčšie množstvo blata nemôže tento relatívne klzký materiál (použitej fólie proti hniezdam) ani udržať, teda lastovičkám a belorítkam dáme jasný signál, aby svoju energiu a čas na stavanie hniezda sústredili na inom mieste, čím sa už od začiatku stanovia jasné pravidlá: čisté steny nám a pokojný domov pre tieto užitočné vtáky na alternatívnom mieste hniezdenia.
Image

Aj v tomto prípade platí, že nie každá rada je skutočne užitočná, ako v tomto prípade: použitie alobalu na ochranu steny pred nežiaducim hniezdením.

Na uvedenej fotke je vidno, čo spôsobil amatérsky pokus o ochranu steny alobalom, samozrejme za dlhší čas (cca 1 rok) pôsobenia klimatických vplyvov, najmä v kombinácii slnka a vetra: šedé škvrny sa teraz ťažko odstránia.

Vzhľadom k tomu, že ochranné pásy no mud nest® sú vyrobené z PET filmu, žiadne poškodenie steny samotným výrobkom nehrozí, aj keď sa pohybuje, naopak znemožní tak hlavne pavúkom sústreďovať sa v danom mieste inštalácie.

V súčasnosti ponúkame len dodanie tovaru: ochranné pásy; montáž zvládne každý zručný remeselník v stavebníctve alebo sám zákazník, pokiaľ dodrží návod na použitie a vyššie uvedené základné kroky, pričom je potrebné dodržať základné zásady BOZP pri osadzovaní, keďže produkt sa inštaluje spravidla vo výškach. Užitočné by mohlo byť video s krátkou inštruktážou na YOUTUBE (video obsahuje prvú verziu nami vyvinutého ochr. pásu v predaji len v 1. prieskumný rok (2018), teraz sa používa najmodernejšia ultrazvukovo zváraná verzia a nerez skrutky v prípade objednania spojovacieho materiálu,pričom princíp osadenia ostáva rovnaký, teda na tento účel je video aktuálne).