info@nomudnest.com +421 905 523 572
Image

Lastovička obyčajná (Hirundo rustica) ako aj Belirítka obyčajná (lat. Delichon urbica) patria medzi vtáky čeľade Lastovičkovité (Hirundinidae); sú užitočné v prírode, a teda aj pre človeka, keďže zabraňujú premnoženiu hmyzu, ktorým sa živia; ide väčšinou o drobné druhy dvojkrídlovcov, ktoré chytajú vo vzduchu, preto v prvom rade je potrebné myslieť prv na to, aby sme vytvorili vhodný priestor na hniezdenie týchto užitočných vtákov a následne na to, ako ich presmerovať z majetku, na ktorý sme vynaložili nemálo úsilia, na miesto ich nerušeného domova.

Preto, pri použití tohto účinného prostriedku proti stavaniu hniezd na vonkajších stenách stavieb, odporúčame vyhodnotiť bezprostredné okolie ochránenej stavby s ohľadom na možnosť stavania hniezd pre vtáctvo čeľade Lastovičkovité, a ak také vhodné miesto (podľa postupu uvedeného v odkaze: alternatívne hniezdenie) nie je, boli by sme veľmi radi a bolo by to všeobecne užitočné, ak by ste sa pokúsili vybudovať náhradné miesto na budovanie hniezd týmito vtákmi podľa stanoveného vzoru v odkaze: alternatívne hniezdenie (hore) príp. zabezpečiť iné obdobne účinné riešenie na hniezdenie. Aj keď ide len o morálny záväzok, keďže nie sme štátny orgán, aby sme mohli kontrolovať také plnenie (nemôžme vstupovať na Vaše nehnuteľnosti bez dovolenia), no veríme, že každý si uvedomí dôležitosť koexistencie týchto užitočných vtákov s človekom v blízkostí našich obydlí, a aspoň sa pokúsi prispieť k dobrej veci.
Image

Ako je možné vidieť na prvom obrázku, ochranný pás predstavuje riešenie, ktoré nie je takmer viditeľné, teda nenarúša estetiku vonkajšej steny stavby. S určitosťou je možné konštatovať, že je to estetickejšia možnosť ako situácia naneseného blata na druhej fotke, pričom takto nechránená stena sa môže zo dňa na deň ešte zhoršiť - čiže len zásahom vlastníka takej stavby očistením nánosov na hniezdenie a následným inštalovaním ochranných pásov sa stav zmení.

Pokiaľ doterajších praktických skúseností, je lepšie osadiť taký produkt pevne skrutkami (do hmoždiniek), keďže tak odolá silnému vetru v porovnaní s lepidlom, ktoré navyše vplyvom tepla a príp. priameho slnečného žiarenia, zmení svoje kvalitatívne parametre.

Je všeobecne mylný názor, že lastovičky treba "odstrašovať" nejakými pripojenými lietajúcimi objektmi. Podľa odborných poznatkov v tento oblasti, lastovičke ako aj belorítke stačí, že jej materiál nepriľnie na mienené miesto hniezdenia, aby sa o neho prestala zaujímať na tento účel.

Aj keď existujú na trhu protiabsorpčné nátery - ide o zákerné riešenie voči týmto užitočným vtákom, pretože hniezdo sa spravidla zrúti až po vyschnutí blata, dokonca sa môže stať, že v hniezde už sú nakladené vajíčka; zdroj: odborný stavebný portál https://www.asb.sk/sprava-budov/zateplovanie/pri-zateplovani-treba-mysliet-aj-na-vtaky-a-netopiere

Teda v tomto prípade - pri použití ochranných pásov - sa im materiál neprilepí buď vôbec, alebo pri pokuse o nalepenie (aj keď sa to ešte nestalo) väčšie množstvo blata nemôže tento relatívne klzký materiál ani udržať, teda lastovičkám a belorítkam dáme jasný signál, aby svoju energiu a čas na stavanie hniezda sústredili na inom mieste, čím sa už od začiatku stanovia jasné pravidlá: čisté steny nám a pokojný domov pre tieto užitočné vtáky na alternatívnom mieste hniezdenia.

V súčasnosti ponúkame len dodanie tovaru: ochranné pásy; montáž zvládne každý zručný remeselník v stavebníctve alebo sám zákazník, pokiaľ dodrží návod na použitie a vyššie uvedené základné kroky. Užitočné by mohlo byť video s krátkou inštruktážou na YOUTUBE.