info@nomudnest.com +421 905 523 572

Závesné ochranné pásy
no mud nest®

Objednávkový formulár je v spodnej časti tejto stránky

Image

Názov výrobku

Závesný ochranný pás proti rušivému vplyvu vtáctva no mud nest ® na steny budov

Použitie

v exteriéri

Typ

Transparentný ochranný pás

Zloženie materiálu

Polyetylén tereftalát (PET) film s medenými (Cu) inštalačnými otvormi

Použitá technická norma

Tento stavebný výrobok je vyrobený v súlade s STN 92 0201 - 2

Transparentný ochranný pás no mud nest ® proti rušivému vplyvu vtáctva

Pred zadaním objednávky prosíme o dôkladné premeranie dĺžok, a to:

 a) dĺžky vonkajšej steny stavby, ktorú mienite ochrániť pred nežiaducim hniezdením, keďže Vami zadanej dĺžke prispôsobíme inštalačné otvory tak, aby boli v rovnakých vzdialenostiach od seba, pričom východisková (výpočtová) vzdialenosť medzi otvormi je v rozmedzí 50 cm až 80 cm, čiže pri zadaní napríklad dĺžky 650 cm (mínus okraje po 2 cm), inštalujeme celkovo 10 otvorov vzdialených od seba 71,78 cm,

 

b) presný údaj dĺžky je potrebné zadať aj podľa nameranej dĺžky napríklad pod balkónom alebo v iných kratších architektonických častiach stavby, v opačnom prípade, len pri odhade dĺžky, Vám nemusia výjsť inštalačné otvory na okraji pásu, navyše krátenie pásov realizujeme strojovo, čo pri ručnom strihaní (krátení na mieste) nemusí byť práve esteticky želateľné,

 

c) dĺžky resp. hĺbky v oblasti okien, či v iných podobných architektonických častiach budov, neodporúčame merať nadoraz, ale vynechať približne po 1,5 cm z každej strany ako je osadenie na fotografii (nižšie).

PDF Dokument
MANUAL

Transparentný ochranný pás je použiteľný univerzálne na rôzne farby fasád stien.

Ide o celotransparentný pás, ktorý vyrábame ultrazvukovým zváraním. Tento produkt bol testovaný s POZITÍVNYM VÝSLEDKOM (už žiadne hniezda po inštalácii ochranných pásov).

Pre výber správnej kombinácie typizovaných ochranných pásov prosím použite túto tabuľku

alebo kliknite na tento kalkulátor.

____________________________________________________________________________________________

Prosíme o dodržanie vyššie uvedeného postupu pri meraní a následnom zadaní objednávky, čo uvádzame aj na tomto PRÍKLADE:
ak potrebujete napríklad ochrániť:
a) stenu v dĺžke 10 metrov a 30 cm,
b) ďalšie dve steny v dĺžke 6 metrov a 40 cm každá a
c) štyri výklenky (pri oknách) v šírke 17 cm,

čiže do objednávky v nižšie uvedenom formulári v centimetroch zadáte:

v časti NÁSTENNÉ PÁSY:
a) do 1. riadku: 1030 cm nástenného pásu, čo formulár naráta pod riadkami všetkých pásov v sume 26,27 € s DPH, 

b) do 2. riadku 640 cm nástenného pásu a požadované množstvo 2 kusy čo naráta v sume 32,64 € s DPH, a priráta k vyššie uvedenej sume, 
v časti VÝKLENKOVÉ PÁSY:
c) do 1. riadku  17 cm pásu do výklenku (resp. k oknu) a požadované množstvo 4 kusy, čo naráta v sume 2,04 € s DPH, a priráta k vyššie uvedeným sumám


teda za tovar spolu: 60,95 € s DPH.


V prípade nejasností nás môžte kontaktovať telefonicky (0918 401 872) alebo mailom.

V prípade záujmu o spojovací materiál, prosíme o vyznačenie v objednávkovom formulári nižšie.

1. Pre steny s izolačným materiálom: polystyrén, minerálna vlna: kovová (Al) samorezná hmoždinka 14×32 mm a samorezná NEREZ skrutka 4×30 mm za cenu spolu 0,33 € s DPH krát počet otvorov (čiže v prípade pásu do výklenku to predstavuje 2 kusy a v prípade nástenného pásu je to v rozmedzí každých 50 až 80 cm 1 kus + prvý štartovací otvor), teda kusom sa rozumie v tomto prípade vždy pár: hmoždinka a skrutka.

2. Pre steny bez izolačného materiálu resp. v tenkej vrste: plastová hmoždinka 6×35 mm a samorezná NEREZ skrutka 3×25 mm za cenu spolu 0,10 € s DPH krát počet otvorov (čiže v prípade pásu do výklenku to predstavuje 2 kusy a v prípade nástenného pásu je to v rozmedzí každých 50 až 80 cm 1 kus + prvý štartovací otvor), teda kusom sa rozumie v tomto prípade vždy pár: hmoždinka a skrutka.

3. Pre rolku vcelku, ktorá nemá predinštalované medené otvory, to je trojica spojovacieho materiálu: hmoždinka (plastová alebo hliníková), nerezová skrutka a nerezová podložka za cenu spolu 0,33 € s DPH pre izolačný materiál polystyrén, min.vata a za cenu spolu 0,10 € s DPH pre stenu bez izolačného materiálu, keďže ide o rolku bez predinštalovaných medených závesných otvorov, preto je cena tejto trojice spojovacieho materiálu rovnaká, a to len v spojení s predajom rolky vcelku.

4. Pre prípadne iné steny, napríklad osadenie priamo na drevený podklad, dodáme samorezné NEREZ skrutky 3×25 mm za cenu 0,05  s DPH/kus, a to v množstve podľa počtu otvorov na objednanom ochrannom páse (čiže v prípade pásu do výklenku to predstavuje 2 kusy a v prípade nástenného pásu je to v rozmedzí každých 50 až 80 cm 1 kus + prvý štartovací otvor), teda v tomto prípade kusom je skrutka.

Nezabudnite prosím, že nerez je neferomagnetický
resp. niektoré druhy nerezu málo feromagnetické,
čo znamená, že počas inštalácie tieto skrutky nedržia
na magnetických bitoch, či na magnetických koncoch skrutkovačov.


Dôležitá informácia, aby ste počas inštalácie netratili
skrutky, ktoré Vám nebudú držať na magnetických nástrojoch.

PRÍKLAD (v nadväznosti na vyššie uvedenú špecifikáciu ochranných pásov):
1. pre 1030 cm nást. pás ide o 15 otvorov vzdialených od seba 73,29 cm, čiže 15 x 0,33 € = 4,95 € a DPH,
2. pre 640 cm nást. pás ide o 10 otvorov vzdialených od seba 70,67 cm, čiže 10 x 0,33 € = 3,30 € s DPH,
3. pre 640 cm nást. pás ide o 10 otvorov vzdialených od seba 70,67 cm, čiže 7 x 0,33 € = 3,30 € s DPH,
4. pre 17 cm výkl. pás ide o 2 otvory vzdialených od seba 13 cm, čiže 2 x 0,33 € = 0,66 € s DPH,
5. pre 17 cm výkl. pás ide o 2 otvory vzdialených od seba 13 cm, čiže 2 x 0,33 € = 0,66 € s DPH,
6. pre 17 cm výkl. pás ide o 2 otvory vzdialených od seba 13 cm, čiže 2 x 0,33 € = 0,66 € s DPH,
7. pre 17 cm výkl. pás ide o 2 otvory vzdialených od seba 13 cm, čiže 2 x 0,33 € = 0,66 € s DPH,
čiže za spojovací materiál do izolačného materiálu (hrubšieho ako 32 mm) SPOLU: 14,19 € s DPH,

Podľa Vašej špecifikácie spojovacieho materiálu, jeho vyúčtovanie podľa vyššie uvedených cien (a uvedeného príkladu) Vám môžme vypočítať aj VOPRED na adresu elektronickej pošty – v prípade Vášho súhlasu, dodávku tovaru následne zrealizujeme.

Pri objednávkach ochranných pásov no mud nest ® nad 50 € (vrátane spojovacieho materiálu) doprava v rámci Slovenskej republiky ZADARMO.

Ak Vám nevyhovuje nižšie uvedený formulár, alternatívne môžte zaslať Vašu objednávku e-mailom (vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a s našimi obchodnými podmienkami pre účely dodania tovaru bude potrebné) príp. telefonicky: 0905 523 572 alebo SMS. Ďakujeme.

...........................................................................................................................

Objednávkový formulár


Transparentný ochranný pás no mud nest® je dodávany v šírke 15cm, teda po inštalácii jeho výška je 15 cm.

Aj keď je možné vyrobiť dĺžku aj do 70 metrov v 1 kuse, avšak manipulácia pri inštalácii pásu pri takej dĺžke, ktorý je tak vo veľmi veľkej rolke, by bola obtiažna, preto odporúčame maximálnu dĺžku 30 metrov na 1 kus. Ako je však vysvetlené vyššie, každú stenu sa odporúča presne premerať a objednať jednotlivé dĺžky, čím sa dosiahne najestetickejší výsledok.

Pri uvádzaní dĺžky ochranných pásov prosím dodržiavať vyššie uvedené pokyny


ALEBO

V prípade, že sa rozhodnete, že budete krátiť ochranné pásy počas inštalácie na mieste (ak nepoužijete rezačku s pevným upnutím pásu, potom odporúčame ostré nožnice), po zadaní celkovej dĺžky nástenného ochr. pásu (max.3000cm na 1 ks) v 1 rolke je potrebné do políčka (nižšie) pod názvom: Osobitné požiadavky na vyhotovenie nástenných ochr. pásov napísať: BEZ NITOVANIA. V takom prípade bude ochr. pás dodaný bez medených otvorov, len s orientačnými otvormi s ø 2mm každých 50cm, aby ste vedeli v rovnakých vzdialenostiach osadiť skrutky s podložkami, ktoré pritlačia podložku k hmoždinke z druhej strany, čím sa dosiahne pevný spoj. Ak si neprajete ani toto orientačné označenie, teda úplne hladký ochr. pás, prosíme o uvedenie tejto požiadavky nižšie v časti: Osobitné požiadavky na vyhotovenie nástenných pásov, pričom nami dodanou nerez skrutkou je možné predierkovať pás priamo na ktoromkoľvek mieste hornej zosilnenej závesnej časti pásu (presne podľa Vašich potrieb na mieste inštalácie) a spolu s nerez podložkou dosiahnuť pevný spoj pritlačením o hmoždinku z druhej strany (predtým inštalovanú v murive resp. v izolačnom materiáli).


Nástenné pásy: od 0,3 m (30 cm) do 30 m (metrov), pričom referenčná vzdialenosť inštalačných otvorov je v rozmedzí 50 až 80 cm od seba (z okrajov 2 cm).
Jeho cena je 2,55 € za 1 meter dĺžky (2,55 € za 1 bm) s DPH.
Celková dĺžka nástenného pásu v cm
Min. dĺžka 30cm (číselnú hodnotu môžete vpísať aj priamo v tomto poli t.j. bez použitia tl. + a tl. -)
-
+
Ks
Požadované množstvo
-
+
Suma
vrátane DPH
0.00
Ďalší nástenný pás
Min. dĺžka 30 cm
-
+
Počet v kusoch
Požadované množstvo
-
+
Suma (ďalší nástenný pás)
vrátane DPH
0.00
Ďalší nástenný pás
Min. dĺžka 30 cm
-
+
Počet v kusoch
Požadované množstvo
-
+
Suma (ďalší nástenný pás)
vrátane DPH
0.00
Ďalší nástenný pás
Min. dĺžka 30 cm
-
+
Počet v kusoch
Požadované množstvo
-
+
Suma (ďalší nástenný pás)
vrátane DPH
0.00
Ďalší nástenný pás
Min. dĺžka 30 cm
-
+
Počet v kusoch
Požadované množstvo
-
+
Suma (ďalší nástenný pás)
vrátane DPH
0.00
Ďalší nástenný pás
Min. dĺžka 30 cm
-
+
Počet v kusoch
Požadované množstvo
-
+
Suma (ďalší nástenný pás)
vrátane DPH
0.00
Ďalší nástenný pás
Min. dĺžka 30 cm
-
+
Počet v kusoch
Požadované množstvo
-
+
Suma (ďalší nástenný pás)
vrátane DPH
0.00
Ďalší nástenný pás
Min. dĺžka 30 cm
-
+
Počet v kusoch
Požadované množstvo
-
+
Suma (ďalší nástenný pás)
vrátane DPH
0.00
Ďalší nástenný pás
Min. dĺžka 30 cm
-
+
Počet v kusoch
Požadované množstvo
-
+
Suma (ďalší nástenný pás)
vrátane DPH
0.00
Ďalší nástenný pás
Min. dĺžka 30 cm
-
+
Počet v kusoch
Požadované množstvo
-
+
Suma (ďalší nástenný pás)
vrátane DPH
0.00
Osobitné požiadavky na vyhotovenie nástenných ochranných pásov
Tu prosím napíšte akékoľvek špecifické požiadavky na vyhotovenie ochr. pásov, ako napríklad inštalačné otvory každých 0,5 m alebo bez inštalačných otvorov, či BEZ NITOVANIA (v takom prípade vyhotovíme len otvory s ø 2mm každých 50 cm, aby ste mohli orientačne každý meter osadiť skrutku v rovnakej vzdialenosti, teda ak si neprajete ani toto orientačné značenie, prosím dajte nám vedieť v tejto časti), príp. požiadavku na 3 otvory po 6 cm od seba z každej krajnej strany (ak predpokladáte, že možno budete strihať zo strán, aby ostal potom otvor na okraji), alebo napríklad dva objednané pásy v dĺžke 300 cm: okraje v 17° uhle sedlovej strechy, príp. si neprajete, aby sme nalepili označenie výrobku s čiarovým kódom priamo na ochr. pás a podobne.
Výklenkové pásy: do 29 cm
jeho cena je 3 eurocenty za 1 centimeter dĺžky (0,03 € za 1 cm) s DPH.
Celková dĺžka výklenkového pásu v cm
Dĺžka do 29 cm vrátane (Číselnú hodnotu môžete vpísať aj priamo v tomto poli t.j. bez použitia tl. + a tl. -)
-
+
Počet v kusoch
Požadované množstvo
-
+
Suma
vrátane DPH
0.00
Ďalší výklenkový pás
Dĺžka do 29 cm vrátane
-
+
Počet v kusoch
Požadované množstvo
-
+
Suma (ďalší výklenkový pás)
vrátane DPH
0.00
Ďalší výklenkový pás
Dĺžka do 29 cm vrátane
-
+
Počet v kusoch
Požadované množstvo
-
+
Suma (ďalší výklenkový pás)
vrátane DPH
0.00
Ďalší výklenkový pás
Dĺžka do 29 cm vrátane
-
+
Počet v kusoch
Požadované množstvo
-
+
Suma (ďalší výklenkový pás)
vrátane DPH
0.00
Ďalší výklenkový pás
Dĺžka do 29 cm vrátane
-
+
Počet v kusoch
Požadované množstvo
-
+
Suma (ďalší výklenkový pás)
vrátane DPH
0.00
Ďalší výklenkový pás
Dĺžka do 29 cm vrátane
-
+
Počet v kusoch
Požadované množstvo
-
+
Suma (ďalší výklenkový pás)
vrátane DPH
0.00
Ďalší výklenkový pás
Dĺžka do 29 cm vrátane
-
+
Počet v kusoch
Požadované množstvo
-
+
Suma (ďalší výklenkový pás)
vrátane DPH
0.00
Ďalší výklenkový pás
Dĺžka do 29 cm vrátane
-
+
Počet v kusoch
Požadované množstvo
-
+
Suma (ďalší výklenkový pás)
vrátane DPH
0.00
Ďalší výklenkový pás
Dĺžka do 29 cm vrátane
-
+
Počet v kusoch
Požadované množstvo
-
+
Suma (ďalší výklenkový pás)
vrátane DPH
0.00
Ďalší výklenkový pás
Dĺžka do 29 cm vrátane
-
+
Počet v kusoch
Požadované množstvo
-
+
Suma (ďalší výklenkový pás)
vrátane DPH
0.00
Suma za ochranné pásy
vrátane DPH
0.00

Ak nemáte presné rozmery, len odhady dĺžok

v takom prípade je potrebné zadať na začiatku v tomto objednávkovom formulári celkovú dĺžku nástenného pásu, maximálne však 3000cm (30m) na 1 ks (teda 1 rolku) a do políčka "Osobitné požiadavky na vyhotovenie" zadať: BEZ NITOVANIA alebo objednať nižšie uvedené typizované ochranné pásy

V prípade, ak zvolíte ochranný pás v požadovanej dĺžke bez nitovania

a zároveň navolíte spojovací materiál podľa druhu izolačnej vrstvy steny, automaticky Vám dodáme vhodné NEREZ podložky na montáž ako BONUS (bez účtovania za tieto podložky), a to podľa počtu objednaného spojovacieho materiálu.
Mám záujem o typizovaný nástenný pás:
Prosím uveďte o aký typizovaný pás máte záujem a zvolte si možnosti :
Akcia sa netýka typizovaných pásov.
Ako určiť správnu kombináciu typizovaných ochranných pásov, nájdete TU alebo použiť tento kalkulátor
Okrem posledného typizovaného ochr. pásu 100 cm, zvyšné môžete nahradiť nástennými 100cm, a to zadaním na začiatku tohto objedn.formulára v časti nástenné ochranné pásy (s dvoma inštalačnými otvormi), teda za cenu 2,55 € za kus
Zadali ste, že máte záujem o typizovaný nástenný pás (100cm):
Množstvo (typizovaný 100cm)
-
+
Cena za typizovaný nástenný pás (100cm):
0.00
Zadali ste, že máte záujem o typizovaný nástenný pás (52cm):
Množstvo (typizovaný 52cm)
-
+
Cena za typizovaný nástenný pás (52cm):
0.00
Zadali ste, že máte záujem o typizovaný nástenný pás (28cm):
Množstvo (typizovaný 28cm)
-
+
Cena za typizovaný nástenný pás (28cm):
0.00
Mám záujem o spojovací materiál:
Poznámka:
1 kusom spojovacieho materiálu sa rozumie vždy samorezná NEREZ skrutka s hmoždinkou (okrem podkladu: drevo). Podrobnejšie informácie o druhu spojovacieho materiálu a foto vyššie - hneď nad týmto objednávkovým formulárom.


a) Pre nástenný ochranný pás to sú minimálne 2 kusy do dĺžky v rozmedzí 50 až 80 cm, a potom je potrebné na každých cca 65 cm narátať 1 kus spojovacieho materiálu.

b) Pre 1 výklenkový ochranný pás to sú stále 2 kusy spojovacieho materiálu.

Ale nemusíte sa zaťažovať s prepočtom spojovacieho materiálu,
stačí ak zakliknete, že máte záujem o spojovací materiál, vyznačíte typ steny,
a zadáte 1 kus - pre nás je to signál, že Vám máme prerátať počet spojovacieho materiálu podľa toho aké ochranné pásy ste objednali;
prepočet Vám zašleme na e-mail, a po Vašom odsúhlasení počtu a ceny, zahrnieme do celkovej objednávky.Prosím uveďte na akú stenu budete inštalovať ochranné pásy:
 • - zvolte možnosť -
 • stena z muriva bez tepelnej izolácie (pálená tehla alebo presná tvárnica)
 • polystyrén
 • minerálna vata
 • drevo
Zadali ste, že máte záujem o spojovací materiál pre stenu z muriva:
Množstvo spoj. materiálu (pre murivo)
-
+
Cena za spoj. materiál - druh steny murivo:
0.00
Zadali ste, že máte záujem o spojovací materiál pre stenu s povrchovou úpravou polystyrén
Množstvo spoj. materiálu (pre polystyrén)
-
+
Cena za spoj. materiál - druh steny polystyrén:
0.00
Zadali ste, že máte záujem o spojovací materiál pre stenu s povrchovou úpravou minerálna vata
Množstvo spoj. materiálu (pre vatu)
-
+
Cena za spoj. materiál - druh steny mineralna vata:
0.00
Zadali ste, že máte záujem o spojovací materiál pre stenu s povrchovou úpravou drevo
Množstvo spoj. materiálu (pre drevo)
-
+
Cena za spoj. materiál - druh steny drevo:
0.00
Doprava
Mimo krajín uvedených v tomto formulári, prosím prepnite na anglickú verziu.
Suma za dopravu (kurier DPD)
0.00
Suma za dopravu (kurier DPD zdarma)
0.00
Suma za dopravu (osobne)
0.00
Suma za dopravu (Kuriér DPD - CZ, H, A)
0.00
Suma za dopravu (DPD - PL, D)
0.00
Platba
Možnosti platby sa zobrazujú na základe typu dopravy.
Pri dobierke je možnosť platby kartou u doručovateľa DPD.
Suma za dobierku
0.00
Suma za dobierku zdarma
0.00
Zákaznik
Vyberte si prosím možnosť
Súhlas so spracovaním údajov
Súhlasim s obchodnými podmienkami
Poštová adresa (adresa pre doručenie)
Titul, meno a priezvisko
Telefón
E-mail
Ulica a číslo (ak nie je ulica: obec a číslo)
PSČ
Mesto/Obec
Štát
 • - možnosti -
 • Slovenská republika
 • Maďarská republika
 • Poľská republika
 • Česká republika
 • Rakúska republika
JE FAKTURAČNÁ A POŠTOVÁ ADRESA ROVNAKÁ
Fakturačná adresa
Obchodný názov:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Ulica a číslo (ak nie je ulica, obec a číslo)
PSČ
Mesto/Obec
Názov organizácie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Ulica a číslo (ak nie je ulica: obec a číslo)
PSČ
Mesto/Obec
Titul, meno a priezvisko
Ulica a číslo (ak nie je ulica: obec a číslo)
PSČ
Mesto/Obec
Štát
 • - možnosti -
 • Slovenská republika
 • Česká republika
 • Maďarská republika
 • Poľská republika
 • Rakúska republika
Heslo na získanie osobných údajov od prevádzkovateľa, ktoré sa týkajú dotknutej osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj pre využitie práva kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 14 cit. zákona, či pre žiadosti o zmenu, či výmaz osobných údajov podľa § 23 cit.zákona, pričom žiadosť o výmaz nie je možné realizovať len v prípadoch zrealizovania dodávky tovaru podľa § 23 ods. 4 písm. b) cit. zákona, keďže vedenie účtovnej evidencie, preukázanie príjmu pre daňové účely, či povinnosť archivácie účtovných dokladov je plnenie povinností podľa osobitného predpisu, a to najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 392/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a daňových zákonov, hlavne zákona o správe daní, zákona o dani z príjmu a zákona o dani z pridanej hodnoty. *
Pre účely komunikácie do budúcnosti s našou spoločnosťou ohľadom nakladania s osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli.Prosím použite Vami zadané heslo, čo je v záujme ubezpečenia, že komunikujeme s osobou, ktorá poskytla osobné údaje, ktorých modifikáciu, či obsah žiada alebo chce odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a žiada o výmaz poskytnutých osobných údajov.
Doprava
Celková cena za dopravu
0.00
Spolu za tovar
Cena vrátane DPH
0.00
Celkom za objednávku
s DPH
0.00
Zľava
s DPH
0.00
Spolu za objednávku po zľave
s DPH
0.00
Kód pre zľavu
V prípade, že nemáte akciový kód a Vaša objednávka presahuje 100 €, zľavu 5% Vám automaticky uplatníme dodatočne vo fakturácii.
Spolu za tovar po uplatnení zľavy:
Cena je vrátane DPH
0.00
Upravená cena s dopravou :
Celková cena na úhradu
0.00