info@nomudnest.com +421 905 523 572

Závesné ochranné pásy
no mud nest®

Ochranné pásy proti nežiadúcemu hniezdeniu vtáctva, ale aj ďalšie produkty môžete zakúpiť v našom internetovom obchode po kliknutí na žltý odkaz NOMUDNEST.SHOP vyššie,
v ktorom pre pohodlnosť Vášho nákupu prijímame aj platby platobnými kartami VISA, MasterCard a ďalšími prostredníctvom GP WEBPAY.

V 19. týždni, teda od 10.05.2021 do 16.05.2021 sme zaznamenali výpadok funkcionality nášho starého objednávkového formulára, ktorý už neopravujeme, keďže máme plne funkčný nový nomudnest.shop, avšak ak ste podali objednávku v uvedenom týždni, a neprišla Vám žiadna odpoveď, za technickú chybu sa ospravedlňujeme, a prosíme o zadanie novej objednávky v novom e-shope kliknútím na žltý odkaz vyššie NOMUDNEST.SHOP.
Za porozumenie ďakujeme.

Image

Názov výrobku

Závesný ochranný pás proti rušivému vplyvu vtáctva no mud nest ® na steny budov

Použitie

v exteriéri

Typ

Transparentný ochranný pás

Zloženie materiálu

Polyetylén tereftalát (PET) film s medenými (Cu) inštalačnými otvormi

Použitá technická norma

Tento stavebný výrobok je vyrobený v súlade s STN 92 0201 - 2

Transparentný ochranný pás no mud nest ® proti rušivému vplyvu vtáctva

Pred zadaním objednávky prosíme o dôkladné premeranie dĺžok, a to:

 a) dĺžky vonkajšej steny stavby, ktorú mienite ochrániť pred nežiaducim hniezdením, keďže Vami zadanej dĺžke prispôsobíme inštalačné otvory tak, aby boli v rovnakých vzdialenostiach od seba, pričom východisková (výpočtová) vzdialenosť medzi otvormi je v rozmedzí 50 cm až 80 cm, čiže pri zadaní napríklad dĺžky 650 cm (mínus okraje po 2 cm), inštalujeme celkovo 10 otvorov vzdialených od seba 71,78 cm,

 

b) presný údaj dĺžky je potrebné zadať aj podľa nameranej dĺžky napríklad pod balkónom alebo v iných kratších architektonických častiach stavby, v opačnom prípade, len pri odhade dĺžky, Vám nemusia výjsť inštalačné otvory na okraji pásu, navyše krátenie pásov realizujeme strojovo, čo pri ručnom strihaní (krátení na mieste) nemusí byť práve esteticky želateľné,

 

c) dĺžky resp. hĺbky v oblasti okien, či v iných podobných architektonických častiach budov, neodporúčame merať nadoraz, ale vynechať približne po 1,5 cm z každej strany ako je osadenie na fotografii (nižšie).

d) ak máte k dispozícii laserový meter, tak je ľahké si vypočítať aj dĺžky šikmej strechy, teda aj štíty vysoko si viete zamerať presne zo zeme, pokiaľ budete vychádzať z jednej horizontálnej pozície (použiť príp. vodováhu) a zamerať najnižší bod strechy (pomúrnicu resp. podľa konkrétnej situácie, kde až ochr. pás má dosahovať) a najvyšší bod strechy (štítu), celkovú horizontálnu dĺžku vydeliť dvoma, čiže dostanete hodnotu a pravouhlého trojuholníka, z vyššej výšky strechy odrátate nižšiu výšku strechy, čiže dostanete hodnotu b, a už len dosadiť do klasickej pytagorovej vety:

c2 = a2 + b2

 c = dĺžka jednej šikmej strany

PDF Dokument
MANUAL

Transparentný ochranný pás je použiteľný univerzálne na rôzne farby fasád stien.

Ide o celotransparentný pás, ktorý vyrábame ultrazvukovým zváraním. Tento produkt bol testovaný s POZITÍVNYM VÝSLEDKOM (už žiadne hniezda po inštalácii ochranných pásov).

Pôvodný objednávkový formulár už nie je aktívny.
Prosím VSTÚPTE do nášho nového e-shopu nomudnest.shop TU

Pre výber správnej kombinácie typizovaných ochranných pásov prosím použite túto tabuľku

alebo kliknite na tento kalkulátor.

____________________________________________________________________________________________

Prosíme o dodržanie vyššie uvedeného postupu pri meraní a následnom zadaní objednávky, čo uvádzame aj na tomto PRÍKLADE:
ak potrebujete napríklad ochrániť:
a) stenu v dĺžke 10 metrov a 30 cm,
b) ďalšie dve steny v dĺžke 6 metrov a 40 cm každá a
c) štyri výklenky (pri oknách) v šírke 17 cm,

čiže do objednávky v nižšie uvedenom formulári v centimetroch zadáte:

v časti NÁSTENNÉ PÁSY:
a) do 1. riadku: 1030 cm nástenného pásu, čo formulár naráta pod riadkami všetkých pásov v sume 26,27 € s DPH, 

b) do 2. riadku 640 cm nástenného pásu a požadované množstvo 2 kusy čo naráta v sume 32,64 € s DPH, a priráta k vyššie uvedenej sume, 
v časti VÝKLENKOVÉ PÁSY:
c) do 1. riadku  17 cm pásu do výklenku (resp. k oknu) a požadované množstvo 4 kusy, čo naráta v sume 2,04 € s DPH, a priráta k vyššie uvedeným sumám


teda za tovar spolu: 60,95 € s DPH.


V prípade nejasností nás môžte kontaktovať telefonicky (0918 401 872) alebo mailom.

V prípade záujmu o spojovací materiál, prosíme o vyznačenie v objednávkovom formulári nižšie.

1. Pre steny s izolačným materiálom: polystyrén, minerálna vlna: kovová (Al) samorezná hmoždinka 14×32 mm a samorezná NEREZ skrutka 4×30 mm za cenu spolu 0,33 € s DPH krát počet otvorov (čiže v prípade pásu do výklenku to predstavuje 2 kusy a v prípade nástenného pásu je to v rozmedzí každých 50 až 80 cm 1 kus + prvý štartovací otvor), teda kusom sa rozumie v tomto prípade vždy pár: hmoždinka a skrutka.

2. Pre steny bez izolačného materiálu resp. v tenkej vrste: plastová hmoždinka 6×35 mm a samorezná NEREZ skrutka 3×25 mm za cenu spolu 0,10 € s DPH krát počet otvorov (čiže v prípade pásu do výklenku to predstavuje 2 kusy a v prípade nástenného pásu je to v rozmedzí každých 50 až 80 cm 1 kus + prvý štartovací otvor), teda kusom sa rozumie v tomto prípade vždy pár: hmoždinka a skrutka.

3. Pre rolku vcelku, ktorá nemá predinštalované medené otvory, to je trojica spojovacieho materiálu: hmoždinka (plastová alebo hliníková), nerezová skrutka a nerezová podložka za cenu spolu 0,33 € s DPH pre izolačný materiál polystyrén, min.vata a za cenu spolu 0,10 € s DPH pre stenu bez izolačného materiálu, keďže ide o rolku bez predinštalovaných medených závesných otvorov, preto je cena tejto trojice spojovacieho materiálu rovnaká, a to len v spojení s predajom rolky vcelku.

4. Pre prípadne iné steny, napríklad osadenie priamo na drevený podklad, dodáme samorezné NEREZ skrutky 3×25 mm za cenu 0,05  s DPH/kus, a to v množstve podľa počtu otvorov na objednanom ochrannom páse (čiže v prípade pásu do výklenku to predstavuje 2 kusy a v prípade nástenného pásu je to v rozmedzí každých 50 až 80 cm 1 kus + prvý štartovací otvor), teda v tomto prípade kusom je skrutka.

Nezabudnite prosím, že nerez je neferomagnetický
resp. niektoré druhy nerezu málo feromagnetické,
čo znamená, že počas inštalácie tieto skrutky nedržia
na magnetických bitoch, či na magnetických koncoch skrutkovačov.

Dôležitá informácia, aby ste počas inštalácie netratili
skrutky, ktoré Vám nebudú držať na magnetických nástrojoch.

PRÍKLAD (v nadväznosti na vyššie uvedenú špecifikáciu ochranných pásov):
1. pre 1030 cm nást. pás ide o 15 otvorov vzdialených od seba 73,29 cm, čiže 15 x 0,33 € = 4,95 € a DPH,
2. pre 640 cm nást. pás ide o 10 otvorov vzdialených od seba 70,67 cm, čiže 10 x 0,33 € = 3,30 € s DPH,
3. pre 640 cm nást. pás ide o 10 otvorov vzdialených od seba 70,67 cm, čiže 7 x 0,33 € = 3,30 € s DPH,
4. pre 17 cm výkl. pás ide o 2 otvory vzdialených od seba 13 cm, čiže 2 x 0,33 € = 0,66 € s DPH,
5. pre 17 cm výkl. pás ide o 2 otvory vzdialených od seba 13 cm, čiže 2 x 0,33 € = 0,66 € s DPH,
6. pre 17 cm výkl. pás ide o 2 otvory vzdialených od seba 13 cm, čiže 2 x 0,33 € = 0,66 € s DPH,
7. pre 17 cm výkl. pás ide o 2 otvory vzdialených od seba 13 cm, čiže 2 x 0,33 € = 0,66 € s DPH,
čiže za spojovací materiál do izolačného materiálu (hrubšieho ako 32 mm) SPOLU: 14,19 € s DPH,

Podľa Vašej špecifikácie spojovacieho materiálu, jeho vyúčtovanie podľa vyššie uvedených cien (a uvedeného príkladu) Vám môžme vypočítať aj VOPRED na adresu elektronickej pošty – v prípade Vášho súhlasu, dodávku tovaru následne zrealizujeme.

Pri objednávkach ochranných pásov no mud nest ® nad 70 € (vrátane spojovacieho materiálu) doprava v rámci Slovenskej republiky ZADARMO.

Ak Vám nevyhovuje objednávať ONLINE, alternatívne môžete zaslať Vašu objednávku e-mailom (vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov a s našimi obchodnými podmienkami pre účely dodania tovaru bude potrebné) príp. telefonicky: 0905 523 572 alebo SMS. Ďakujeme.

Pôvodný objednávkový formulár už nie je aktívny.
Prosím VSTÚPTE do nášho nového e-shopu nomudnest.shop TU