Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu nomudnest.com, stenybezhniezd.sk a nomudnest.shop: LECHMANN, s.r.o., sídlo: Francovce 27/828, 087 01 Giraltovce, IČO: 36508047, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 16473/P, spracúva a uchováva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR).

Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti zneužitiu, nakoľko sú uchovávané na serveroch vyhradených iba pre našu spoločnosť. Servery nie sú pripojené do verejnej internetovej siete, takže nemôže dôjsť k ich neoprávnenému získaniu osobných údajov treťou stranou.

Vaše osobné údaje spracúvame len za účelom vybavenia Vašej objednávky a následného uchovávania účtovnej dokumentácie teda len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas tak ako je stanovené v čl. XI Všeobecných obchodných podmienok našej spoločnosti pre internetový obchod nomudnest.com vrátane stenybezhniezd.sk a nomudnest.shop (len na účel nevyhnutného plnenia zmluvy), pričom právnym základom je zmluva resp. predzmluvný vzťah a teda nepotrebujeme Váš osobitný súhlas. V prípade, ak nám udelíte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov za iným účelom ako je dodanie tovaru alebo služby na základe Vašej objednávky, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe považujeme za úplne dôverné a v nutnom prípade (len pre realizáciu objednávky objednávkou prepravy) budú poskytnuté tretím stranám, ktoré zabezpečuju  prepravu tovaru t.j. Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7 821 04 Bratislava a osobe zodpovednej za spracovanie osobných údajov: Mgr. Pavol Lechman, Francovce 29, 087 01 Giraltovce vrátane plnenia našich zákonných povinností voči orgánom verejnej moci (napr. Finančná správa, orgán dozoru na ochranu spotrebiteľa a pod.). Vaše osobné údaje nepoužívame na profilovanie ani automatické rozhodovanie. V prípade poskytnutia Vašich osobných údajov tretej strane (prepravné spoločnosti), je pre nás dôležité overiť si a mať garantované, že s Vašimi osobnými údajmi bude nakladané v súlade so zákonom a v rozsahu a spôsobom, ktorý Vám garantujeme my sami. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky.

Máte právo kedykoľvek požiadať o poskytnutie informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracúvame, a my Vám v lehote maximálne 30 dní odo dňa doručenia Vašej žiadosti odpovieme. Svoje žiadosti môžete zasielať na adresu: info@nomudnest.com

Máte právo kedykoľvek nás požiadať o zmenu vašich osobných údajov, o opravu v prípade ak osobné údaje vedieme nesprávne. Opravu a/alebo zmenu Vašich osobných údajov uskutočníme bezodkladne.

Osobné údaje budú uchovávané po maximálnu dobu určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi a zákonom o správe registratúr. Následne budú zlikvidované. V prípade zaslanej cenovej ponuky, ktorú sme nerealizovali, alebo akýchkoľvek iných osobných údajov získaných na základe Vašich otázok, ak sme nakoniec žiadnu službu neposkytovali, ani sme vam nedodali žiaden tovar, tieto budú vymazané do 12 mesiacov, v ktorom boli nami spracované.

V prípade, ak nesúhlasíte s našim stanoviskom ohľadom spracúvania vašich osobných údajov na základe vašej požiadavky, alebo máte pocit, že Vaše osobné údaje nie sú spracovávané zákonným spôsobom môžete sa so svojím podnetom obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava alebo na e-mailovej adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk; uprednostníme však, ak sa vždy najskôr obrátite na nás na adrese sídla našej spoločnosti (uvedenej v úvode) alebo na e-mail: info@nomudnest.com a sme presvedčení, že akýkoľvek podnet bude vybavený k vašej spokojnosti na základe jeho preskúmania s ohľadom na garantovanie vašich práv na ochranu súkromia a ochranu osobných údajov.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy vo vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení.

Ako kontrolovať súbory cookie?
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Na našich webových stránkach alebo súvisiacich subdoménach môžu byť používané technické súbory cookie alebo súbory cookie tretích strán. Ale v každom prípade ich môžete spravovať, t.j. môžete požiadať o všeobecné zakázanie alebo vymazanie súborov cookie vykonaním zmeny v nastaveniach Vášho webového prehliadača. Takýto zákaz však môže spomaliť alebo zablokovať niektoré časti tejto stránky. Nastavenia súvisiace so správou alebo zakázaním súborov cookie sa môžu zmeniť v závislosti od používaného internetového prehliadača. Pokiaľ chcete získať viac informácií o spôsoboch, akými tieto činnosti môžete vykonať, potom vám odporúčame, aby ste si prečítali návod k Vášmu konkrétnemu zariadeniu alebo časť „Pomoc“, ktorá sa týka Vášho konkrétneho webového prehliadača.Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať  prípadne môžete navštíviť webovú stránku www.AllAboutCookies.org.

Nižšie uvádzame odkazy, pomocou ktorých môžete spravovať alebo blokovať súbory cookie v rámci najbežnejšie používaných webových prehliadačov:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage- cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/2393/sk/controlPages.html#manageCookies
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=cs_CZ

Pamätajte, že ak odmietnete používanie súborov cookies budete môcť aj naďalej navštevovať naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte, že do Vášho zariadenia môžeme umiestniť jednotlivé súbory cookies.