O nás

S vývojom účinného prostriedku na ochranu pred nežiadúcim hniezdením sme sa začali zaoberať už pred niekoľkými rokmi otestovaním veľkého množstva druhov materiálov, pokiaľ sa dosiahol súčasný výsledok: tento stavebný výrobok vyhotovený z materiálov vo vhodnom chemickom zložení t.j. účinný na svoj účel: zamedzí stavaniu hniezd vtáctva čeĺade lastovičkovité, aj keď len vo výnimočných prípadoch sú potrebné špecifické riešenia, ale použitím toho istého produktu len v inom osadení, je neškodný voči zdraviu človeka ako aj samotného vtáctva a iných zvierat, a neškodný voči životnému prostrediu, keďže je vyrobený z recyklovateľných materiálov. Z týchto dôvodov značka no mud nest podlieha aj priemyselnoprávnej ochrane.

Z pohľadu požiarnej ochrany je výrobok bezpečný práve kvôli svojej tenkosti (200 µm = 0,2mm), a preto v súlade s čl. 5.13.1 STN 92 0201-2, keďže akékoľvek hrubšie výrobky (na rôzny iný účel) viac ako 2mm triedy reakcie na oheň C až F (kde A je nehorľavé a F je vysokohorľavé ako je plast) sú z pohľadu požiarnej ochrany pre budovu nebezpečné, čiže tie nad hrúbku 2mm.

Súbežne od začiatku sme sa tiež zaoberali vytváraním rôznych možností alternatívneho hniezdenia, ktorých riešenia (osobitne po overení pozitívneho výsledku) budeme postupne zverejňovať na našej stránke so zameraním hlavne na také riešenia, ktoré sú čo najlacnejšie, vyhotoviteľné hlavne z materiálov, ktoré sú zvyškami po výstavbe domu resp. z materiálov, ktoré sú už viac nevyužiteľné v domácnostiach a ešte vhodné na úpravu alternatívnych možností pre umožnenie hniezdenia na iných miestach, než je práve najnovšia fasáda ochraňovanej stavby resp. novostavby, ktoré ich práve vtedy najviac lákajúc, a cieľom je teda presmerovať ich na iné miesto, ktoré bude vhodné na stavanie hniezd a najdôležitejšie je, že bude pokojným miestom pre rast nových vtáčich potomkov.