• 3,96€
  • Bez DPH: 3,30€
Ks:
  

Doplnkový ochranný pás 100 cm je cenovo optimálnejší variant, ktorý obsahuje len 3 otvory pre nahradenie typizovaného ochranného pásu 100cm, avšak okrem posledného typizovaného 100 cm kusu určeného na kombinované spojenie, na ktorom je potrebné použiť príslušný posun o 6 cm buď s ochr. pásom 28 cm alebo s ochr. pásom 52 cm, príp. s ochr. pásom 100 cm, a to podľa výpočtu v kalkulátore.

Súvisiace produkty